Integritetsskyddspolicy för VAPIANO PEOPLE-programmet

Gäller från 30 augusti 2013

Det är mycket viktigt för oss att din personliga integritet skyddas. Därför vill vi informera dig om hur dina uppgifter behandlas i samband med VAPIANO PEOPLE-programmet.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter från deltagarna i VAPIANO PEOPLE-programmet samlas in, bearbetas och används av Vapiano International Marketing GmbH, Kurt-Schumacher-Str. 22, 53113 Bonn, Tyskland (nedan ”Vapiano” eller ”Vi”), som är personuppgiftsansvarigt för uppgifterna.

2. Ändamål med insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Om inte annat anges kan Vapiano samla in, bearbeta eller använda de personuppgifter som du har uppgett via VAPIANOs hemsida, via VAPIANO-appen eller i handskriven form på anmälningsformuläret för följande ändamål:

· för att behandla din anmälan till VAPIANO PEOPLE-programmet och för att upprätta ditt kundkonto
· för att göra det möjligt för dig att delta i VAPIANO PEOPLE-programmet i alla deltagande restauranger över hela världen
· för att ge dig tillgång till din kundprofil på webbplatsen www.vapiano-people.se och/eller www.vapiano.se och de erbjudanden som du kan hitta där
·för att skicka ett e-postmeddelande till dig på din födelsedag med en födelsedagspresent
· för att utföra anonyma, interna statistiska marknadsundersökningar som hjälper oss att förbättra hur vi uppfyller dina individuella behov
· för att kontakta dig vid eventuella frågor i samband med ditt VAPIANO PEOPLE-kundkonto
· för att informera dig om ändringar i denna integritetsskyddspolicy
· för identifiering i kassan
· för att förse dig med ytterligare information, i händelse av att du uttryckligen har bett Vapiano om denna information
· för användning av Vapiano Finder-funktionen i Vapiano-appen, så att du ska kunna hitta den närmaste Vapiano-restaurangen
· för att tillhandahålla betalfunktionen, som vi inte kan erbjuda i varje deltagande land
· för att skicka dig vårt nyhetsbrev, om du har beställt det
· för att meddela dig om tävlingar i samband med VAPIANO PEOPLE och eventuella vinster
· för alla andra lagliga ändamål.

3. Definition av uppgifter som samlas in, bearbetas och används av Vapiano

3.1 Upprättande av ditt kundkonto

Vapiano kan samla in, bearbeta och använda följande personuppgifter för att förse dig med ett kundkonto efter din ansökan:

· namn
· adress
· födelsedatum
· e-postadress
· ditt VAPIANO PEOPLE-kortnummer
· lösenord.

3.2 Identifiering i kassan

När du använder VAPIANO PEOPLE-kortet eller Vapiano-appen kan vi samla in, bearbeta eller använda följande uppgifter för att identifiera dig vid kassan som kortinnehavare respektive berättigad deltagare:

· namn
· födelsedatum. 

3.3 Insamling av PEOPLE-poäng eller statuspoäng

När du samlar PEOPLE-poäng eller statuspoäng genom deltagande Vapiano-restauranger samlar vi in, bearbetar eller använder följande uppgifter för interna statistiska ändamål:

· datum och tid för ditt besök
· restaurangens postadress (ort)
· total omsättning (sålda produkter och rätter)
· totalt antal besök
· inlösta PEOPLE-punkter
· inlösta födelsedagspresenter.

3.4 Användning av kortet i deltagande restauranger

För att du ska kunna använda VAPIANO PEOPLE-kortet eller appen i alla deltagande restauranger överför Vapiano följande information till dessa restauranger:

· namn
· födelsedatum
· insamlade poäng
· PEOPLE-status: RED, OLIVE, BLACK.

3.5 Vapianos nyhetsbrev

Om du beställt Vapianos nyhetsbrev kommer följande uppgifter att samlas in, bearbetas och användas av oss:

· namn
· e-postadress.

 3.6 Vapiano Finder

För att du ska kunna använda Vapiano Finder-funktionen i Vapiano-appen, som hjälper dig att hitta närmaste Vapiano-restaurang, samlar vi in, bearbetar och använder:

· dina GPS-positionsdata, om du har aktiverat denna funktion.

4. VAPIANO PEOPLE-kort

Ett pseudonymiserat deltagarnummer kommer att finnas i QR-koden (Quick Response-koden) på ditt VAPIANO PEOPLE-kort. Om du rapporterar förlust av ditt VAPIANO PEOPLE-kort spärras kortet omedelbart. PEOPLE-poäng eller statuspoäng och personuppgifter som du lämnar kommer att sparas i systemet och bara där. Därigenom kommer dina personuppgifter inte att gå förlorade eller bli tillgängliga för tredje part om du skulle förlora ditt VAPIANO PEOPLE-kort.

5. VAPIANO-appen

Vapiano tillhandahåller en mobilapp. Du kan identifiera dig som deltagare i VAPIANO PEOPLE-programmet via din personliga QR-kod vid kassan och använda alla funktioner i VAPIANO PEOPLE-programmet utan att visa ditt VAPIANO PEOPLE-kort. Du kan hitta den närmaste Vapiano-restaurangen genom att använda Vapiano Finder-funktionen i denna app. För detta ändamål behöver vi antingen dina GPS-positionsdata eller dina lokaliseringsuppgifter som du manuellt anger i appen.

6. Nyhetsbrev

Vapiano skickar ett nyhetsbrev till dig för att informera dig om våra aktuella erbjudanden, våra produkter och tjänster, samt PR-aktiviteter. Du får Vapianos nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har gett ditt samtycke genom att klicka på ”JA, jag vill prenumerera på VAPIANOS NYHETSBREV”.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet, antingen på webbplatsen (”Mitt Vapiano”/”Inställningar”/”Nyheter”) genom att klicka på ”Avsluta” i raden ”NYHETSBREV”, eller genom att skicka ett meddelande eller e-post (people@vapiano-people.se) till Vapiano. Ditt deltagande i VAPIANO PEOPLE-programmet påverkas inte av att du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet.

7. Utlämnande av uppgifter till tredje part m.m.

7.1    Anlitande av personuppgiftsbiträden

Vapiano anlitar tjänsteleverantörer i Sverige och Tyskland för att driva VAPIANO PEOPLE-programmet. Sådana tjänsteleverantörer utgör, tillsammans med de svenska Vapiano-restauranger som erbjuder VAPIANO PEOPLE-programmet i Sverige, Vapianos personuppgiftsbiträden.. Dessa personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifterna uteslutande enligt instruktioner från Vapiano och har enligt avtal förbundit sig att följa tillämplig lagstiftning om personuppgiftsbehandling och dataskydd. Vapiano och dess personuppgiftsbiträden vidtar rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda deltagarnas personuppgifter.

7.2    Utlämnande av uppgifter till deltagande Vapiano-restauranger

Generellt är VAPIANO PEOPLE-programmet utformat så att deltagarna ska kunna använda VAPIANO PEOPLE-medlemskapet på alla deltagande Vapiano-restauranger i hela världen. Av denna anledning och för de ändamål som anges i avsnitt 2 måste Vapiano överföra de personuppgifter som anges i avsnitt 3.3 till de deltagande Vapiano-restaurangerna och till Vapiano International Marketing GmbH.

7.3    Utlämnande av personuppgifter till ytterligare tredje part

Utöver sådant utlämnande som angivits ovan kommer Vapiano inte att överföra dina personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att överföra uppgifterna på grund av juridiska bestämmelser (t.ex. utlämnande till domstolar eller brottsbekämpande myndigheter), du har gett oss ditt uttryckliga samtycke eller utlämnandet är tillåtet enligt lag. Vapiano kommer inte att överföra en deltagares personuppgifter till adressförsäljare eller till andra företag i marknadsföringssyfte.

8. Avslutande av VAPIANO PEOPLE-medlemskapet

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i VAPIANO PEOPLE-programmet. När du avslutar ditt medlemskap raderas alla dina personuppgifter, med undantag för sådana uppgifter som Vapiano enligt lag är skyldig att spara för viss tid.

9. Rätt till information

Du har rätt att få kostnadsfri information om dina personuppgifter som lagrats inom VAPIANO PEOPLE-programmet. Använd i så fall adressen som anges i avsnitt 11 i denna Integritetsskyddspolicy.

10. Ändring av VAPIANO PEOPLEs integritetsskyddspolicy

Vi kan göra ändringar i denna policy från tid till annan och anpassa den till den underliggande databehandlingen. När vi gör ändringar i denna policy kommer vi att informera dig via vår hemsida, via appen eller via e-post.

11. Frågor, förslag och kommentarer

Vi svarar gärna på dina frågor och tar emot dina förslag och synpunkter angående denna integritetsskyddspolicy för VAPIANO PEOPLE-programmet.

 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du använda vårt kontaktformulär på www.vapiano-people.se eller skicka dina frågor via e-post till people@vapiano.se. Du kan även skriva till:

Vapiano . Humlegårdsgatan 19B. S-11446 Stockholm. Sweden.

 

 

top