Om sidan

INNEHAVARE. 
VAPIANO SVERIGE. GÅ LUGNT RESTAURANGER AB . HUMLEGÅRDSG. 19B . SE-114 46 STOCKHOLM

VD: HANNA MANNBERG
MOMSREGISTRERINGSNUMMER: 5567 175 921
ORGANISATIONSNUMMER: 556717-5921
STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM
STYRELSE: MARIO C. BAUER, CHRISTIAN PETER LAGERLÖF, LUTZ CHRISTOPH SCHARPE, MAGNUS LEDIN

TEL.: +46 (0) 8 660 79 20
E-POST: info@vapiano.se

 

WEBSITE
Faktor E Multimedia GmbH
Poppelsdorfer Allee 104
DE-53115 Bonn
www.faktor-e.de

 

Ansvarsfriskrivning.

1. Innehåll i näterbjudanden.
Upphovsmannen lämnar inga garantier om uppgifternas aktualitet, riktighet, fullständighet eller kvalitet. Eventuella skadeståndsanspråk gentemot upphovsmannen avseende materiell eller immatriell skada till följd av att de tillhandahållna uppgifterna har använts eller upphört att användas eller att felaktig eller bristfällig information har använts kommer av princip att avvisas, förutsatt att det inte kan visas att upphovsmannen avsiktligen eller av grov oaktsamhet begått ett fel. Alla erbjudanden är icke bindande och innebär inga förpliktelser. Upphovsmannen förbehåller sig rätten att ändra, komplettera, stryka eller upphöra med publiceringen av delar av sidorna eller hela utbudet, tillfälligt eller permanent, utan någon föregående avisering.

2. Hänvisningar och länkar. När det gäller direkta och indirekta länkar till tredje parts hemsidor (hyperlänkar), som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde kan ansvarighet enbart göras gällande om upphovsmannen haft kännedom om innehållet och om det hade varit tekniskt möjligt och rimligt att undvika användningen i händelse av olagligt innehåll. Upphovsmannen förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde påvisas på sidorna då länkningen gjordes. Upphovsmannen har inget inflytande över de länkade/kopplade sidornas nuvarande eller framtida utformning, innehåll eller upphovsmannaskap. Upphovsmannen distanserar sig därför uttryckligen från allt innehåll på länkade/kopplade sidor som har ändrats efter det att länken skapades. Detta gäller alla länkar och hänvisningar både i det egna internetutbudet och i tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum, länkförteckningar, sändlistor och andra former av databaser som är öppna för externa inlägg. När det gäller olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet skada till följd av att information som ges på detta sätt används eller upphör att användas är det den som tillhandahåller sidan till vilken det hänvisas till som ska vara ansvarig och inte den part som enbart länkar till sidan i fråga.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt.
Upphovsmannen strävar efter att respektera upphovsrätten till bilder, illustrationer, ljudupptagningar, filmsekvenser och texter, att använda egenframställda bilder, illustrationer, ljudupptagningar, filmsekvenser och texter eller att använda fritt tillgängliga illustrationer, ljudupptagningar, filmsekvenser och texter. Alla varumärken som nämns i internetutbudet och som kan vara skyddade av tredje part omfattas utan inskränkningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkesrätt och respektive registrerade ägares äganderätt. Att ett varumärke nämns innebär inte att varumärket inte är skyddat av tredje parts rättigheter! Upphovsmannen innehar upphovsrätten för publicerat innehåll som har framställts av upphovsmannen. Eventuell återgivning eller användning av sådana illustrationer, ljudupptagningar, filmsekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer får inte ske utan uppphovsmannens uttryckliga medgivande.

4. Uppgiftsskydd.
Webbplatsen gör det möjligt att lägga in personliga uppgifter och företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) men det är uttryckligen frivilligt för användaren att uppge sådan uppgifter. Det är även tillåtet – så långt det är tekniskt möjligt och rimligt – att använda och betala för de erbjudna tjänsterna utan att uppge sådana uppgifter och/eller genom att uppge anonyma eller påhittade uppgifter. Tredje part får inte använda kontaktuppgifter såsom postadress, telefon- och faxnummer, e-postadress eller liknande uppgifter som har publicerats inom ramen för detta imprint för att sända någon form av information som inte uttryckligen har efterfrågats. Rättsliga åtgärder mot avsändaren av sådan skräppost kommer att vidtas om detta förbud inte respekteras.

5. Rättslig verkan av denna ansvarsfriskrivning.
Denna ansvarsfriskrivning ska ses som en del av det internetutbud som länkar till denna sida. Om delar av eller enstaka formuleringar i denna text inte eller inte längre uppfyller kraven i tillämplig lag eller inte längre uppfyller kraven helt och hållet, påverkas inte övriga delar av dokumentet vad gäller innehåll och giltighet.

6. Google Analytics Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallat Google). Google Analytics använder sig av så kallade kakor, textfiler som lagras i din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den insamlade informationen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs och lagras i en av Googles servrar i USA. Google använder informationen för att analysera webbplatsens användning, ta fram rapporter om webbplatsaktiviteter till webbplatsens operatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. Google kan komma att överlämna informationen till tredje part om detta föreskrivs i lag eller i den mån tredje part behandlar uppgifterna på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att koppla din IP-adress till andra uppgifter som samlas in av Google. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att kakor installeras. Om du gör det kan det hända att du inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Genom att använda denna webbplats godkänner du att uppgifter som Google samlar in om dig behandlas på ovan beskrivna sätt och i ovan angivna syfte. Du kan återta ditt godkännande för att förhindra framtida insamling och användning av dina uppgifter. Vi vill påpeka att Google Analytics på denna webbplats har kompletterats med tillägget “gat._anonymizeIp()”. Det innebär att IP-adresser enbart behandlas i en förkortad form så att de inte ska kunna kopplas till enskilda personer.

SOCIALA INSTICKSPROGRAM FRÅN FACEBOOK

Denna webbplats använder sociala insticksprogram (nedan kallade insticksprogram) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (nedan kallat Facebook). Insticksprogrammen markeras med Facebooks logotyp eller med tillägget Facebook Social Plugin. Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett insticksprogram kommer din webbläsare att skapa en direkt koppling till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt av Facebook till din webbläsare och integreras med webbplatsen. Genom att insticksprogrammet integreras med webbplatsen får Facebook information om att du har besökt motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook koppla ditt besök till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att trycka på gilla-knappen eller skriva en kommentar, överförs informationen direkt av din webbläsare till Facebook där den lagras. I Facebooks sekretessinformation förklaras syftet med och omfattningen av Facebooks insamling och vidare behandling och användning av uppgifter samt vad du har för rättigheter och möjligheter att ändra inställningarna för att skydda din personliga integritet. Om du inte vill att Facebook ska samla in några uppgifter om dig på vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

 

 

top