Tillbaka till översikt

FranklinCovey, VAPIANO och Pontus Group utvecklar ledarakademi för framtidens F&B chefer

I januari 2017 startar ett nytt ledarskapsprogram: FranklinCovey ledarakademi F&B. Utbildningen löper över ett år och riktar sig till personer som är verksamma i restaurangbranschen och som har ledande befattningar. Programmet är ett samarbete mellan FranklinCovey Sverige, Pontus Group och VAPIANO. Syftet med akademin är att förbättra ledarskapet i branschen, och genom det göra verksamheterna bättre på att attrahera, utveckla och behålla sina talanger.

Enligt Visita och HRF:s rapport "Tillväxtvärk" som är en kartläggning av kompetensbehovet inom den svenska hotell-och restaurangbranschen, står branschen inför stora utmaningar. Det är en stadigt växande bransch som kommer ha stor tillväxt de närmaste åren, men som också präglas av brist på arbetskraft och hög personalomsättning. I rapporten framgår också ett behov av ökad kompetensutveckling inom ledarskap, arbetsledning, och affärsmannaskap. För att attrahera och behålla personal på längre sikt ser man också ett behov av tydligare karriärvägar för branschens medarbetare.

" År 2020 kommer branschen att fördubbla sin omsättning till 500 miljarder kronor och behovet av personal beräknas till 250 000. FranklinCovey vill vara med och bidra till att rusta branschen med de bästa ledarna" säger Anna Ternberg, tidigare rektor för Stockholms internationella restaurangskola och programansvarig för FranklinCovey ledarakademi F&B.

FranklinCovey ledarakademi F&B består av ett antal moduler som fokuserar på att utveckla deltagarnas förmåga att effektivt leda sig själva och andra, driva framgångsrika och lönsamma projekt samt att nå verksamhetens viktigaste mål. VAPIANO och Pontus Group blev självklara samarbetspartners i utvecklandet av akademin då båda brinner för ledarskaps-och kompetensutveckling inom sin bransch.

Hanna Mannberg, VD för VAPIANO, säger "VAPIANOS mission är att vi utvecklar framtidens ledare och rustar unga inför arbetslivet, vi anställer inga restaurangchefer, vi utbildar dem själva med vår ledarskapsakademi ”V-Academy”, som baseras på FranklinCoveys utbildning De 7 goda vanorna. Restaurangbranschen i stort saknar dock idag ett ledarprogram för chefer, där framför allt ledare möts från olika företag. Därför var valet självklart att gå in i ett utökat samarbete med FranklinCovey. Vi behöver gemensamt utveckla oss som bransch och generellt stärka ledarskapet. Denna akademi är efterlängtad och kommer fylla ett tomrum".

Modulerna i programmet inkluderar bland andra världens mest kända ledarskapsträningar De 7 goda vanorna och De 7 goda vanorna för chefer, FranklinCoveys projektledningsprogram Projektledning för den inofficiella projektledaren, omvärldsanalys och trendspaning, och viktigast av allt - strategiexekvering dvs hur du uppnår din organisations viktigaste mål mitt i en hektisk vardag.

Pontus Fritiof, grundare för Pontus Group säger "Bra ledare inspirerar, får folk med sig på tåget och utvecklar och lyfter människor. De bästa ledarna i min egna verksamhet har en otroligt mycket bättre vardag än de som brister i sitt ledarskap. Detta återspeglar sig i allt ifrån hur personalen trivs, till hur ekonomin fungerar till gästnöjdheten. Man har idag helt enkelt inte råd att inte ta dessa frågor på allvar".

 

VILL DU VETA MER?

Läs mer om VAPIANO på vår webbsida!
Läs mer om Ledarakademi F&B på FranklinCoveys webbsida!

FRÅGOR?

Kontakta Hanna Mannberg, CEO VAPIANO:
hanna.mannberg@vapiano.se
Tel: 072 732 81 66

eller

Anna Ternberg, programansvarig för FranklinCovey ledarakademi F&B:
anna.ternberg@franklincovey.se 
Tel: 072 559 33 10  

Tillbaka till översikt till toppen